درباره ما

روزچین یک مجلهٔ آنلاین سبک زندگی است. آرمان روزچین، پیگیری و پیشبرد اندیشه و سبک خاصی از زندگی‌ست؛ سبکی که در زوایای مختلف زندگی نمود دارد: تندرستی، آشپزی، مسائل زنان و کودکان، سینما، مد و لباس و ومهم‌تر از همه مسئولیت‌مان در برابر میراث زمین.