داستان بازی تاج و تخت؛ اسوس (۱۲)

نقشه اسوس وستروس

در نوشته قبلی از جورا مورمونت نوشتیم. قبل از آنکه به ادامۀ بحث دنریس تارگرین و جورا مورمونت بپردازیم، باید درمورد جغرافیایی که داستان در آن ادامه پیدا می‌رود، صحبت کنیم؛ یعنی قارۀ اسوس. نیز، نیاز است که قدری درمورد شرایطی که دنریس و جورا در آن‌ هستند، سخن بگوییم. اما قبل از آن باید دلیل اشاره به این نکات را مختصر اشاره کنیم.

⛔ هشدار! این متن هیچ قسمتی از سریال را لو نمی‌دهد! اگر انگیزه‌تان از خواندن متن‌ها، لورفتن متن سریال است، شوربختانه در این قسمت چیزی برای عرضه نداریم، جز کلیدهایی برای فهم بهتر روند سریال!

اهمیت جغرافیای اسوس

نه فقط در سریال بازی تاج و تخت، بلکه در تمامی سریال‌ها و فیلم‌ها، دانستن جغرافیا و تاریخ در ادراک منطق فیلم به‌شدت تأثیرگذار است. طی صحبت‌هایی که با بسیاری از بینندگان سریال بازی تاج و تخت داشتم دریافتم که بزرگ‌ترین مانعی که در درک پیچیدگی‌های فیلم دارند، نداستن «مکان» و «زمان» و «تاریخچه‌ای» است که روند سریال در آن پیش می‌رود. همین موضوع سبب شده که از فهم پیچیدگی‌های سریال ناتوان باشند و از رویت زیبایی‌ها درمانند. به همین دلیل، طی نگارش این متون همواره به جغرافیا و تاریخ توجه می‌کنیم تا منطق سریال را بهتر دریابیم.

نقشه قاره اسوس وستروس

اِسوس و تارگرین‌ها

پس از قیام رابرت باراتیون و ند استارک و جان ارن، و درنهایت سقوط پادشاهی، بازماندگان پادشاهی تارگرین‌ها از قارۀ وستروس گریختند. این بازماندگان – که در واقع دنریس تارگرین و برادرش ویسریس (Viserys) هستند – برای در‌امان‌ماندن از خشم پادشاه به خارج از قلمروی پادشاهی و ورای مرزهای قارۀ وستروس مهاجرت می‌کنند؛ یعنی به اِسوس می‌آیند.

از دست ندهید:  داستان بازی تاج و تخت؛ خانواده دنریس تارگرین (۱۳)

پیش‌از‌این به اختصار اشاره کردیم که محدودۀ سیطرۀ پادشاهی در قارۀ وستروس تا کجاست و این محدوده شامل قارۀ اسوس نمی‌شود. سوای از وستروس که قاره‌ای نسبتاً کوچک است، اسوس قاره‌ای بسیار بزرگ و درواقع بزرگ‌ترین قارۀ دنیای بازی تاج و تخت است و اعمال قدرت پادشاه به این قاره ممکن نیست.

اسوس و جغرافیای آن

نقشه شهرهای آزاد اسوس
نقشه شهرهای آزاد اسوس

جغرافیای اِسوس در قیاس با وستروس قدری خشک‌تر است. ترتیب آن چنین است که در قسمت‌های شمالی قدری معتدل‌تر است و هر چقدر که به پایین می‌‌آییم، خشک و گرم می‌شود. در میانه‌های قاره، علفزار‌های وسیع است و در سمت راست زمین‌های خشک و بایر.

برای اینکه بحث به درازا نکشد، تنها به ذکر قلمروهای اِسوس اشاره می‌کنیم و بعدها، مفصل‌تر درمورد جغرافیا و شهرهای آن خواهیم نوشت. قلمروهای اِسوس به ترتیب عبارت‌اند از:

  • شهرهای آزاد
  • پادشاهی سارنور
  • دریای دوتراکی
  • شبه‌جزیره‌ی والریا
  •  خلیج برده‌داران و گیسکار
  • لازار
  • کارث
  • اسوس شرقی

در ابتدای سریال، شهری که دنریس و وسریس در آن زندگی می‌کنند، شهری‌ست به نام پنتوس که یکی از شهرهای آزاد در غرب اسوس است. بعدها که سفر دنریس و ماجراهای او آغاز می‌شود، یکی یکی این شهرها را با جزئیات بیشتر وارسی می‌کنیم. این چیزی‌ست که در نوشته‌های بعدی بدان بازخواهیم گشت؛ ولی ابتدا باید علت قیام رابرت و چرایی عناد وی با تارگرین‌ها را شرح دهیم.

این مقاله را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر دهید
Share

افزودن دیدگاه