داستان بازی تاج و تخت (۲۶)؛ تاریخچه وستروس

پس از نوشتن از قاره‌های مختلف دنیای مارتین، در متنی به اسوس پرداختیم و در چند متن پیشین از فرزندان جنگل و آبسیدین گفتیم و به نقطه‌ای رسیدیم که لاجرم باید از تاریخچه وستروس بگوییم.

هشدار. در این متن چیز خاصی لو نمی‌رود! یک‌سری جزئیات که به‌صورت سربسته در سریال به تصویر کشیده شده است، صورت‌بندی تازه‌ای گرفته.

تاریخچه وستروس

دوره‌های مهم تاریخی در وستروس عبارت‌اند از:

  1. سپیده قرون
  2. عصر قهرمانان
  3. حمله اندال‌ها
  4. عصر والریا
  5. هفت پادشاهی
  6. خاندان تارگرین
  7. قیام رابرت

در روزچین، تاکنون چند بخش مهم تاریخ را مرور کرده‌ایم (نظیر والریایی‌ها، خاندان تارگرین، لیانا و قیام رابرت و هفت پادشاهی). ولی روالی که تاکنون گذرانده‌ایم، ما را به تاریخی پیش از این‌ها رسانده است و باید از دورۀ مهم تاریخی که تاکنون مغفول مانده‌اند، صحبت کنیم. برای شروع از سپیده قرون می‌گوییم و بعد از آن باید سری به عصر قهرمانان بزنیم و حملۀ اندال‌ها.

سپیده قرون

در متن فرزندان جنگل اشاره کردیم که احتمال می‌رود که ایشان و غول‌ها و سایر موجودات و حیوانات جادویی ساکنان اصلی وستروس بوده باشند. در دنیای واقعی، در تاریخ تکاملی انسان‌ها بحثی وجود دارد که ظاهراً با وقوع عصر یخبندان و پایین رفتن سطح آب دریاها، نخستین انسان‌ها نیز از قارۀ آسیا راهی قارۀ آمریکا شدند و کم‌کم بر آن قاره تسلط یافتند. به‌ نظر می‌رسد که مشابه چنین رویه‌ای در دل دنیای مارتین نیز طی شده است؛ یعنی نخستین انسان‌ها از قارۀ اسوس، و از طریق باریکه‌ای، راهی وستروس شده‌اند. طبق گفته‌ها فرزندان جنگل کوشیدند که با استفاده از جادو، این باریکه را تکه تکه کنند و در این کار موفق هم بوده‌اند. اما نخستین انسان‌ها در تعداد فراوان به وستروس راهی شده بودند و تعداد بسیار زیادی از فرزندان جنگل و غول‌ها را، با استفاده از برتری در فناوری، شکست می‌دهند. محدودۀ تاریخی این رخدادها حدود بین ده تا دوازده هزار سال قبل از رخدادهای فعلی سریال است. ظاهراً جنگ بین نخستین انسان‌ها و فرزندان جنگل در حدود دو هزاراه به درازا می‌کشد؛ با‌این‌حال نخستین انسان‌ها فرصت پیدا می‌کنند که بر بخش بزرگی از قارۀ وستروس استیلا پیدا کنند، خانه‌ها و شهرها را بسازند و فرهنگ خویش بگسترانند.

از دست ندهید:  داستان بازی تاج و تخت؛ لیانا و قیام رابرت (۱۴)

تأثیرپذیری فرهنگی

جنگ مداوم با فرزندان جنگل، درنهایت باعث می‌شود که نخستین انسان‌ها تا حد زیادی از ایشان تأثیر بگیرند. برای مثال، می‌توان به تأثیرپذیری در باورهای مذهبی اشاره کرد. نخستین انسان‌ها پرستش خدایان فرزندان جنگل را به‌آهستگی پیش گرفتند.

در متن بعدی به عصر قهرمانان می‌پردازیم؛ یعنی به دوره‌ای که از نظر همانندی، کاملاً مشابه رخدادهایی‌ست که در سریال رخ می‌دهد؛ یعنی زمانی که وقایعی تاریخی مانند رسیدن زمستان طولانی و آمدن وایت‌ها و وایت‌واکر‌ها به وستروس رخ می‌دهد، زمانی که جنگ بزرگ شروع می‌شود و سازه‌هایی غول‌آسا مانند دیوار سر و کله‌شان پیدا می‌شود. با ما همراه باشید.

این مقاله را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر دهید
Share

افزودن دیدگاه