لیلی بهزاد

235 نوشته 11 ديدگاه
لیلی بهزاد نهند هستم. متاهلم. لیسانس مهندسی خاک. به مسائل تاریخی و فرهنگی، و مسائل زنان، کتابخواندن، گردش و موسیقی علاقه دارم. عاشق تبریزم. و طرفدار تیم تراختورسازی