راضیه سپهری

357 نوشته 4 ديدگاه
سلام... نادانسته های من آنقدر زیاده که هرچه فکر کردم حرفی برای گفتن نداشتم... فقط میدونم کتاب‌ها و فیلم‌های خوب و گربه‌ها رو دوست دارم... عاشق تئاترم... موسیقی من رو مدهوش میکنه... پیش روی شاهنامه فردوسی تمام قد می‌ایستم و سلام میکنم.... و من اناري را، مي كنم دانه‌، به دل مي گويم‌: خوب بود اين مردم‌، دانه هاي دلشان پيدا بود.