خطر حملۀ قلبی

عواملی که خطر حملۀ قلبی را افزایش می‌دهند (بخش اول)

عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند خطر حملۀ قلبی را افزایش دهند. برخی از این عوامل خطرزا قابل‌کنترل بوده و برخی دیگر نیستند. طبق گزارش انجمن قلب آمریکا، عوامل پیش‌رونده‌ای هستند که می‌توانند خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونری و همچنین حملۀ قلبی را افزایش دهند. در این بخش از پروندۀ سلامت قلب، روزچین قصد دارد با برخی از مهم‌ترین عواملی که خطر حملۀ قلبی را افزایش می‌دهند، شما...