برچسب: گیشه هفت

ناخواسته

ناخواسته در باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق قرار همیشگی سری به باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران می‌زنیم و یکی از فیلم‌های در حال اکران را معرفی می‌کنیم. با اکران دلم می‌خواد بهمن فرمان‌آرا و دشمن زن در هفته آینده باید منتظر تغییراتی در جدول فروش بود. با گیشه هفت همراه باشید و درباره ناخواسته بخوانید. باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران رتبه نام فیلم هفتۀ اکران تعداد سالن فروش هفتگی مجموع فروش ۱ تگزاس ۸ ۱۳۸ ۴۹۱,۶۸۲,۰۰۰ ۹,۷۶۱,۱۹۴,۰۰۰ ۲ خجالت نکش ۶ ۱۱۹ ۳۲۵,۷۹۸,۰۰۰ ۲,۷۹۲,۰۲۲,۰۰۰ ۳ چهارراه استانبول ۶ ۹۱ ۲۲۶,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۵۲۴,۴۶۳,۰۰۰ ۴ عصبانی نیستم! ۶ ۷۵ ۱۵۳,۳۸۶,۰۰۰ ۲,۷۸۹,۶۱۹,۰۰۰ ۵ خوک ۶ ۳۹ ۱۰۲,۲۰۴,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۶۲۴,۰۰۰ ۶ فیلشاه (انیمیشن) ۱۳ ۹۱ ۷۹,۵۷۹,۰۰۰ ۷,۵۲۵,۰۷۰,۰۰۰ ۷ لاتاری ۱۳ ۴۹ ۷۷,۱۶۱,۰۰۰ ۱۴,۶۸۳,۶۲۸,۰۰۰ ۸ لونه زنبور ۱۳ ۳۲ ۶۸,۱۶۵,۰۰۰ ۹,۰۵۵,۳۲۱,۰۰۰ ۹ مصادره ۱۳ ۲۹ ۶۵,۸۵۴,۰۰۰ ۱۵,۵۶۵,۵۶۷,۰۰۰ ۱۰ ناخواسته ۳ ۴۰ ۲۱,۹۰۵,۰۰۰ ۶۵,۹۸۸,۰۰۰ گیشه در تصرف فیلم‌های کمدی در هفته‌ای...
شگفت انگیزان دو

شگفت‌انگیزان دو در باکس‌آفیس آخر هفته هالیوود

سینما‌دوستان روزچینی سلام. با گیشه هفت همراه باشید تا سری به باکس‌آفیس آخر هفته هالیوود بزنیم و از آمار فروش تازه‌های اکران سینمای آمریکا باخبر شویم. بعد از چند ماه، بالاخره یک انیمیشن صدر جدول فروش را در اختیار خود گرفت. اکران شگفت‌انگیزان دو، هشت یار اوشن را به عقب راند. با هم نگاهی به جدول فروش آخر هفته هالیوود و انیمیشن صدرنشین آن می‌اندازیم. باکس‌آفیس آخر هفته هالیوود، ۱۵ تا...
هشت یار اوشن

صدرنشینی هشت یار اوشن در باکس آفیس آخر هفته هالیوود

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق روال همیشه در گیشه هفت سری به باکس آفیس آخر هفته هالیوود می‌زنیم تا ببینیم کدام‌یک از تازه‌های اکران آمریکا گیشه را در اختیار دارد. همان‌طور که انتظار می‌رفت اکران فیلم کمدی ماجراجویانۀ هشت یار اوشن در رتبه‌بندی جدول فروش آخر هفته تغییراتی ایجاد کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم. باکس آفیس آخر هفته هالیوود ۸تا۱۰ ژوئن (۱۸‌تا‌۲۰ خرداد) رتبه نام فیلم فروش هفتگی (میلیون دلار) مجموع فروش ۱ هشت یار...
جشن دلتنگی

جشن دلتنگی آذربایجانی در باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق روال همیشگی گیشه هفت سری به باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران می‌زنیم که هفته گذشته با صدرنشینی فیلم‌های کمدی به پایان رسید. پس از مرور آمار فروش تازه‌های سینمای ایران نگاهی به فیلم جشن دلتنگی می‌کنیم. این فیلم درحال‌حاضر در رتبه یازدهم جدول فروش قرار دارد. باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران رتبه نام فیلم هفته اکران تعداد سالن فروش هفتگی (میلیون تومان) مجموع فروش ۱ تگزاس ۷ ۱۳۱ ۶۲۵,۲۵۳,۰۰۰ ۹,۰۰۲,۴۵۴,۰۰۰ ۲ خجالت نکش ۵ ۱۱۳ ۳۱۱,۱۳۱,۰۰۰ ۲,۲۶۶,۶۱۸,۰۰۰ ۳ چهارراه استانبول ۵ ۷۲ ۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۲۱۹,۶۴۲,۰۰۰ ۴ عصبانی نیستم! ۵ ۷۱ ۱۷۸,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۶۰۴,۰۱۶,۰۰۰ ۵ خوک ۵ ۴۱ ۱۱۶,۰۰۸,۰۰۰ ۹۳۸,۳۹۲,۰۰۰ ۶ لاتاری ۱۳ ۶۹ ۸۹,۲۷۸,۰۰۰ ۱۴,۵۹۵,۲۲۲,۰۰۰ ۷ فیلشاه (انیمیشن) ۱۲ ۱۰۰ ۸۰,۰۵۱,۰۰۰ ۷,۴۰۴,۷۴۹,۰۰۰ ۸ مصادره ۱۲ ۴۰ ۷۵,۲۲۶,۰۰۰ ۱۵,۴۸۷,۹۰۷,۰۰۰ ۹ لونه زنبور ۱۲ ۳۸ ۷۱,۸۸۲,۰۰۰ ۸,۹۷۹,۰۶۵,۰۰۰ ۱۰ به وقت شام ۱۲ ۲۹ ۴۹,۷۴۶,۰۰۰ ۱۳,۰۱۰,۷۹۷,۰۰۰   صدر جدول فروش در...
خوک

سرنوشت خوک در باکس‌آفیس‌ هفتگی سینمای ایران

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق قرار همیشگی در گیشه هفت سری به باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران می‌زنیم. صدرنشینی فیلم کمدی تگزاس در هفته گذشته نیز ادامه داشت و خوک مانی حقیقی نیز جزء ده فیلم پُرفروش باکس‌آفیس هفتگی قرار گرفت که در ادامه آن را معرفی می‌کنیم. باکس‌آفیس هفتگی سینمای ایران رتبه نام فیلم هفته اکران تعداد سالن فروش هفتگی مجموع فروش ۱ تگزاس ۶ ۱۳۸ ۱,۱۹۰,۶۱۴,۰۰۰ ۸,۵۶۲,۰۱۵,۰۰۰ ۲ خجالت نکش ۴ ۱۰۶ ۵۰۷,۳۶۲,۰۰۰ ۲,۰۲۳,۲۱۰,۰۰۰ ۳ چهار راه استانبول ۴ ۷۵ ۴۲۱,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۰۴۹,۹۴۵,۰۰۰ ۴ عصبانی نیستم ۴ ۷۴ ۳۴۱,۴۴۱,۰۰۰ ۲,۴۷۸,۴۹۴,۰۰۰ ۵ مصادره ۱۱ ۵۲ ۲۸۶,۳۴۶,۰۰۰ ۱۵,۴۳۷,۸۴۹,۰۰۰ ۶ لاتاری ۱۱ ۸۵ ۲۳۴,۵۷۱,۰۰۰ ۱۴,۵۳۶,۷۰۹,۰۰۰ ۷ فیلشاه ۱۱ ۱۱۳ ۲۱۱,۶۹۴,۰۰۰ ۷,۳۲۹,۸۸۶,۰۰۰ ۸ خوک ۴ ۳۸ ۱۹۴,۱۰۲,۰۰۰ ۸۴۶,۸۷۴,۰۰۰ ۹ به وقت شام ۱۱ ۴۴ ۱۶۵,۱۲۹,۰۰۰ ۱۲,۹۸۶,۰۶۷,۰۰۰ ۱۰ لونه زنبور ۱۱ ۴۵ ۱۴۹,۳۰۹,۰۰۰ ۸,۹۲۹,۳۱۵,۰۰۰ تگزاس فاتح گیشه این روزهای سینمای ایران فیلم سینمایی تگزاس به...
سولو: داستانی از جنگ ستارگان

سولو: داستانی از جنگ ستارگان در باکس آفیس آخر هفته هالیوود

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق قرار همیشگی سری به باکس آفیس آخر هفته هالیوود می‌زنیم تا از آمار فروش تازه‌های سینمای آمریکا مطلع شویم. صدرنشین باکس آفیس آخر هفته برای علاقمندان به سری فیلم‌های جنگ ستارگان و کاراکترهای آن جالب خواهد بود. با روزچین همراه باشید و درباره سولو: داستانی از جنگ ستارگان بخوانید. باکس آفیس آخر هفته هالیوود ۲۵ تا ۲۷ می (۴ تا ۶ خرداد) رتبه نام فیلم فروش هفتگی (میلیون دلار) مجموع...
خجالت نکش

باکس آفیس هفتگی سینمای ایران؛ خجالت نکش

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق قرار همیشگی در گیشه هفت سری به باکس آفیس هفتگی سینمای ایران می‌زنیم تا ببینیم کدام‌یک از تازه‌های اکران توانسته است گیشۀ پربارتری داشته باشد. خجالت نکش یکی از کمدی‌های در حال اکران است که در رتبه‌های بالای جدول فروش قرار دارد که در ادامه آن را معرفی می‌کنیم. باکس آفیس هفتگی سینمای ایران رتبه نام فیلم هفته اکران تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) مجموع فروش ۱ تگزاس ۵ ۱۲۸ ۱,۰۸۷,۴۸۳,۰۰۰ ۷,۳۴۹,۰۶۵,۰۰۰ ۲ عصبانی نیستم! ۳ ۷۳ ۴۸۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۱۴۵,۷۳۹,۰۰۰ ۳ خجالت نکش ۳ ۹۱ ۴۷۳,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۷۲,۲۵۸,۰۰۰ ۴ چهار راه استانبول ۳ ۶۷ ۴۶۴,۸۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۵۷۱,۰۰۰ ۵ مصادره ۱۰ ۶۲ ۳۸۴,۷۴۲,۰۰۰ ۱۵,۱۹۷,۷۵۶,۰۰۰ ۶ فیلشاه (انیمیشن) ۱۰ ۱۳۷ ۳۴۸,۹۹۰,۰۰۰ ۷,۰۸۸,۴۸۹,۰۰۰ ۷ لاتاری ۱۰ ۹۹ ۳۴۶,۳۶۳,۰۰۰ ۱۴,۲۶۶,۵۸۴,۰۰۰ ۸ به وقت...
ددپول

ددپول ۲ صدرنشین باکس آفیس آخر هفته هالیوود

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق روال همیشگی گیشه هفت سری به باکس آفیس آخر هفته هالیوود می‌زنیم تا از جدیدترین آمار فروش تازه‌های اکران هالیوود باخبر شویم. در باکس آفیس، این بار شاهد نبرد ابرقهرمان‌ها برای فتح صدر جدول فروش هستیم. با ورود ددپول ۲ به باکس آفیس صدرنشینی انتقام‌جویان ۲ به پایان رسید. باکس آفیس آخر هفته هالیوود ۱۸ تا ۲۰ می (۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت) رتبه نام فیلم فروش هفتگی (میلیون دلار) مجموع...
چهار راه استامبول

چهار راه استامبول در باکس آفیس هفتگی سینمای ایران

سینما‌دوستان روزچنی سلام. طبق قرار هر هفته در گیشه هفت سراغ جدول هفتگی فروش سینمای ایران می‌رویم تا ببینیم کدام‌یک از تازه‌های اکران با اسقبال مخاطبان روبرو بوده‌اند. این هفته در مسیر عبور از پرفروش‌های سینمای ایران سری هم به چهار راه استامبول می‌زنیم. باکس آفیس هفتگی سینمای ایران رتبه نام فیلم هفته اکران تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) مجموع فروش ۱ تگزاس ۴ ۱۸۵ ۱,۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۹۰,۳۳۸,۰۰۰ ۲ فیلشاه (انیمیشن) ۹ ۱۶۶ ۶۶۹,۴۳۱,۰۰۰ ۶,۷۷۰,۲۵۵,۰۰۰ ۳ عصبانی نیستم! ۲ ۹۲ ۵۹۹,۹۶۱,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴ لاتاری ۹ ۱۲۹ ۵۲۶,۳۷۴,۰۰۰ ۱۳,۹۱۶,۰۶۸,۰۰۰ ۵ مصادره ۹ ۷۴ ۴۶۳,۸۷۱,۰۰۰ ۱۴,۸۱۴,۱۸۶,۰۰۰ ۶ چهار راه استانبول ۲ ۸۳ ۴۳۳,۶۷۷,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۶۶۴,۰۰۰ ۷ خجالت نکش ۲ ۸۶ ۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰ ۹۵۶,۲۹۰,۰۰۰ ۸ به وقت شام ۹ ۹۲ ۳۷۸,۱۲۹,۰۰۰ ۱۲,۵۷۲,۴۱۳,۰۰۰ ۹ لونه زنبور ۹ ۶۵ ۲۶۰,۸۳۶,۰۰۰ ۸,۵۵۳,۷۶۴,۰۰۰ ۱۰ آن‌سوی ابرها ۲ ۱۴ ۴۰,۴۳۳,۰۰۰ ۹۵,۴۳۵,۰۰۰ تگزاس به پیش می‌تازد تگزاس ساخته مسعود اطیابی در...
پایه مهمانی

پایه مهمانی و رخنه در باکس‌آفیس آخر هفته هالیوود

سینما‌دوستان روزچینی سلام. طبق وعده هر هفته سری به باکس‌آفیس آخر هفته هالیوود می‌زنیم. درحالی‌که انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت همچنان به پیش می‌تازد، دو فیلم در ژانرهای کمدی و حادثه‌ای نیز در رتبه‌های دوم و سوم جدول فروش قرار گرفته‌اند. در ادامه به معرفی فیلم‌های پایه مهمانی و رخنه می‌پردازیم. باکس‌آفیس آخر هفته هالیوود، ۱۳ -۱۱ می (۲۳ - ۲۱ اردیبهشت) رتبه نام فیلم فروش هفتگی (میلیون‌دلار) مجموع فروش ۱ انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت ۶۱,۸ ۵۴۷,۸ ۲ پایه مهمانی ۱۸,۵ ۱۸,۵ ۳ رخنه ۱۶,۵ ۱۶,۵ ۴ Overboard ۱۰,۱ ۲۹,۵ ۵ یک مکان ساکت ۶,۴ ۱۶۹,۵ ۶ من احساس...